DERATYZATOR SOSNOWIEC
Strona głównaO firmieIdentyfikator DDDKontakt
Dezynfekcja
Dezynsekcja
Deratyzacja
Dezodoryzacja
Zasady ogólne

Każdy Klient i jego zlecenie traktowane jest indywidualnie. Zapewniamy skuteczność, bezpieczeństwo oraz jeśli to konieczne dyskrecję.
W pierwszej kolejności, nim określi się ostateczny kształt umowy, musi zostać przeprowadzony audyt. Pozwoli on na określenie rodzaju występującego szkodnika (szkodników), stopnia jego nasilenia oraz ustalenia terminu, rodzaju przewidzianych działań i odpowiedniego przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia akcji DDD. Audyt jest przeprowadzany bezpłatnie, pod warunkiem, że wykoanie usługi zostanie nam zlecone. W zależności od odległości do klienta, przed przystąpieniem do czynności rozpoznawczych pobierana jest opłata w wysokości 30 - 50zł, która w przypadku wykonania przez naszą firmę usługi, jest odliczana od ostatecznej kwoty wystawionej na fakturze.
Następnie kontaktujemy się telefonicznie, przedstawiając ostateczną cenę usługi oraz doprecyzowujemy termin jej wykonania.
Trzecim krokiem jest podjęcie konkretnych działań. Poprzedzone one są podpisaniem umowy na wykonanie usługi. Dobór ich uzależniony jest od rodzaju szkodnika oraz liczebności populacji. Omówienie poszczególnych rodzajów działań DDD znajduje się obok w osobnych linkach.
Ważne jest, żeby przed przystąpieniem do zabiegu zwalczania szkodników, pomieszczenia, na terenie których będzie to miało miejsce, były odpowiednio przygotowane, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi podczas audytu.
W sytuacji niedostosowania się do wskazówek dotyczących odpowiedniego przygotowania pomieszczeń, w których będzie przeprowadzana akcja porządkowa, usługodawca nie bierze odpowiedzialności za brak lub niezadowalające  klienta efekty. Wszelkie roszczenia klienta w takiej sytuacji będą rozpatrywane negatywnie.
W razie konieczności - wtedy gdy wynika to z sytuacji określonej na początku działań - może być konieczne powtórne działanie DDD. O takiej sytuacji klient będzie poinformowany już podczas audytu.

Strona główna
O firmie
Usługi DDD
Identyfikator DDD
Kontakt